Školy a cestování žáků: školní zájezdy

 Školní zájezd, tj. na režim, kdy škola realizuje školní akci za pomoci cestovní kanceláře. Upozorníme na podstatu zájezdu a na to, kdo jediný jej může podnikatelsky pořádat. Vysvětlíme, kdo je u smlouvy o školním zájezdu zákazníkem, a zmíníme několik problematických situací, které mohou nastat před zahájením zájezdu.

Související dokumenty

Zákony

159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Voucher místo zrušeného zájezdu
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Organizace školních výletů - směrnice
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Vyhlášky

122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb