Uhrazení dluhu

Plné znění otázky

Pracuji jako vedoucí vychovatelka na základní škole. Prosím o radu v záležitosti vzniklého dluhu za neuhrazení poplatku za školní družinu. V září přihlásila matka svého syna (1. třída) do školní družiny, kterého si však od začátku vyzvedávala již po vyučování (pro prvňáčky to v prvních dnech či týdnech není nic neobvyklého z důvodu postupného zvykání si na nové školní prostředí). Koncem září jsem s matkou osobně hovořila o důvodu absence a upozornila ji, že se blíží termín uhrazení poplatku za ŠD. Úhrada se provádí stržením příslušné částky ze školní elektronické peněženky žáka. Informovala jsem ji, že je povinností rodiče zajistit dostatečnou sumu na tomto kontě, a že stav v elektronické peněžence jejího syna činí 0 Kč. Matka slíbila nápravu, které jsem se však doposud nedočkala ani po opětovném naléhání. Dítě z družiny nechtěla odhlásit a argumentovala tím, že bude mít práci, a tudíž bude družinu potřebovat. Pak následovala pauza ve školní docházce z důvodu pandemie a matku se mi nepodařilo nějakou dobu kontaktovat. Požádala jsem o pomoc zástupkyni školy, která je zároveň výchovnou poradkyní, které se podařilo matku přesvědčit a ta dítě ze školní družiny odhlásila, ale vzniklý dluh neuhradila. Chtěla bych se tedy zeptat, jak mohu v budoucnu této situaci předejít? Je nějaký právní dokument, (vyhláška, vytvoření školní směrnice...), který by mě nebo ředitele školy opravňoval žáka ze školní družiny vyloučit z důvodu neuhrazení poplatku za ŠD?

Odpověď