Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti

Plné znění otázky

Konečně nám opět do škol nastoupily děti a na naší škole se od dnešního dne zřídila speciální školní družina pro zdravotníky, bezpečn. jednotky, pedagogy, atd. Vychovatelka s dětmi pracuje dopoledne, některé připojuje na online výuku, jiným pomáhá se zadanými úkoly od třídních učitelů a vysvětluje látku. Pak po obědě pokračuje ve výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině.

Jak se pro vychovatele školní družiny posuzuje tato dopolední činnost, zda je to přímá pedagogická činnost a má se mu tím pádem započítat do úvazku, nebo je to nepřímá pedag.činnost, čili dozor nad dětmi a z důvodu nekvalifikace(nemá magisterské vzdělání) se nemůže tato dopolední činnost počítat za přímou pedag. činnost?

Odpověď