První kroky při vymáhání dlužného školného

Vydáno:

S řešením dlužného školného se čím dál častěji potýkají nejen soukromé školy různého stupně, ale i mateřské školy. Vzhledem k tomu, že ředitelé škol obvykle nejsou právníci, může v postupu při vymáhání dluhu dojít k pochybení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Platby za pomůcky v MŠ
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Bezplatné poskytování učebnic
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Akce v mateřské škole přes noc
Změna ředitele v soukromé škole
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Uhrazení dluhu
Sloučení škol

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
99/1963 Sb. občanský soudní řád
99/1963 Sb. občanský soudní řád

Vzory