První kroky při vymáhání dlužného školného

Vydáno:

S řešením dlužného školného se čím dál častěji potýkají nejen soukromé školy různého stupně, ale i mateřské školy. Vzhledem k tomu, že ředitelé škol obvykle nejsou právníci, může v postupu při vymáhání dluhu dojít k pochybení.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
99/1963 Sb. občanský soudní řád

Pracovní situace

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Platby za pomůcky v MŠ
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Bezplatné poskytování učebnic
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Uhrazení dluhu
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II