Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Vydáno:

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se vztahuje mimo jiné i na veřejné instituce, kterými jsou také územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Cílem tohoto zákona je zlepšení celkového hospodaření sektoru veřejných institucí v České republice, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky, díky čemuž přináší nové povinnosti ve vztahu k vytváření rozpočtu, které je třeba dodržet v zákonných termínech.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Požadavky na vedení účetnictví
První kroky při vymáhání dlužného školného
Platby za pomůcky v MŠ
Bezplatné poskytování učebnic
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti