Dotace

Plné znění otázky

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6 odst. 2 první věta nesmí měsíční výše úplaty přesáhnout 50 %  skutečných průměrných neinvestičních  nákladů školky, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte ve školce v uplynulém kalendářním roce. Započítávají se do výše neinvestičních nákladů školy i dotace?

Odpověď