Kalkulace úplaty

Plné znění otázky

Jako městský obvod statutárního města jsme zřizovatelem příspěvkových organizací – základních a mateřských škol v našem městském obvodu. Měli bychom dotaz za naše příspěvkové organizace ke kalkulaci úplaty za předškolní vzdělávání, zda je možné v rámci kalkulace zahrnout do nákladů i neinvestiční náklady, na které byl poskytnut neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města, jehož jsme součástí.  Pro úplnost uvádíme, že dle statutu v případě poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města příspěvkové organizaci zřízené městským obvodem je tato považována za příspěvek zřizovatele (stejné IČO).  

Odpověď