Plavání

Plné znění otázky

Každoročně se zúčastní 2–3 třídy na prvním stupni plaveckého výcviku, který máme zakomponovaný také v našem školním vzdělávacím programu. Bohužel, avizovaný nárůst nákladů je enormní o několik set procent a plavání by nás tak vyšlo na cca 95.000,- až 120.000,- Kč. Je možné, aby se na plavání finančně podíleli rodiče dětí? Od kolegy ředitele, kterému právě skončila inspekce vím, že ČŠI měla problém s finanční spoluúčastí na pomůcky, akce atd. Podotýkám, že nemáme radu rodičů, přes kterou by bylo možné příspěvek vybrat.

Odpověď