Odpočet hodin

Plné znění otázky

Dotazy týkající se změny odpočtu vyuč. hodin zástupcům ředitele školy od 01.09.2022: Dosud byly tyto tři pracovnice zařazeny jako učitelky, jedna s příplatkem za vedení bez snížení vyučovacího úvazku s nultým stupněm řízení na odloučeném pracovišti (není vedoucí, ale organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců). Je nutné tuto změnu provést ZMĚNOU PRACOVNÍ SMLOUVY s novým druhem vykonávané práce – zástupkyně ředitele školy nebo stačí upravit náplň práce a vnitřní předpisy školy? Lze tyto pracovnice zařadit od nultého stupně řízení (zástupkyně pro II. stupeň ZŠ, zástupkyně pro odloučené pracoviště, zástupkyně pro třídy MONTESSORI), stanovit v souladu s § 124 odst. 4 zákoníku práce příplatek za vedení (5–15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně), upravit pracovní náplň a z jejich týdenního vyučovacího úvazku 22 h (40,00 hod., 1,00) provést odpočet podle PŘÍLOHY Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 75/2005 Sb.? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce