Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise

Jarní zkušební období