Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Zadavatel
Absolutorium - konzervatoř

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)