Přihlašování k maturitní zkoušce

Nejčastěji se žák přihlašuje k maturitní zkoušce v řádném termínu. Řádným termínem je pro žáka ten termín, který následuje po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku (§ 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Související dokumenty

Pracovní situace

Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zadavatel
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Dny volna před maturitou
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Platnost zkoušky
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Maturitní písemné práce a ústní zkouška

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou