Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnotitel
Hodnocení maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Zadavatel
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka plavání a omluvenky
Platnost zkoušky
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Nehodnocení
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dny volna před maturitou
Hodnocení v náhradním termínu
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou