Nehodnocení

Plné znění otázky

Prosím o radu, která se nehodnocení žáka. Ze školského zákona §52, odst.3 je jasné, že pokud bude žák z nějakého předmětu nehodnocen, stanovím náhradní termín pro hodnocení do konce září. Jak ale postupovat v následujících případech:

1) Žák bude v červnu z několika předmětů nehodnocen a ze tří hodnocen nedostatečně – pak rovnou neprospěl?

2) Žák bude v červnu z několika předmětů nehodnocen a ze dvou hodnocen nedostatečně – pak nejprve stanovím náhradní termín pro hodnocení, pokud žák uzavře všechny předměty s prospěchem nejhůře dostatečným, může jít k opravným zkouškám. Pokud některý z předmětů bude hodnocen nedostatečně, opakuje ročník (pokud se nejedná o žáka s uzavřenou povinnou docházkou, tam opakování nemusím povolit nebo pokud už žák na daném stupni neopakoval). Toto vše, včetně případných opravných zkoušek musí proběhnout do konce září?

3) Pokud do konce září nebude možné uzavřít klasifikaci a konat případné opravné zkoušky, pak žák opakuje ročník podle § 52, odst. 6 (pokud již neopakoval nebo nemá ukončenou povinnou docházku). Pokud bude mít např. 2 nedostatečné a 3 nehodnocené předměty, pak se na vysvědčení napíše nehodnocen nebo neprospěl?

Odpověď