Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely

Vydáno:

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“). Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., které jsou společné pro jarní i podzimní zkušební období, jsou uvedeny v článku publikovaném ve Speciálu pro SŠ 2/2019.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
232/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Novela maturitní vyhlášky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Komisionální zkouška žáka střední školy
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Absolutorium - konzervatoř
Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Vykonání absolutoria v konzervatoři
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021

Poradna

Platnost zkoušky
Pomůcky
Dny volna před maturitou