Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou

Vydáno:

Podle archivního zákona mají školy povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.