Volby do školské rady

Související dokumenty

Pracovní situace

Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Činnost školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Kalendář
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Bílá kniha
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Poradna

Výkon veřejné funkce
Volby do školské rady
Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Volby do školské rady a pravidla jejího fungování
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Granty
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory