Asociace zřizovatelů školních jídelen

Spotřební koš a zdravé stravování
  • Článek
Tematická zpráva ČŠI 2017 Efektivita ASOCIACE ZŘIZOVATELŮ ŠKOLNÍCH JÍDELEN Doporučení ČŠI: „Zaměřit pozornost na receptury umožňující připravovat pokrmy nutričně vyvážené a zároveň atraktivní pro strávníky.“ „Rozšířit nabídku jídel, při...
  • Článek
Tematická zpráva ČŠI 2017 Spotřební koš ASOCIACE ZŘIZOVATELŮ ŠKOLNÍCH JÍDELEN (Ne)plnění výživových norem "Přibližně 80 % zařízení sestavuje jídelníčky se zřetelem na plnění výživových norem a podle nutričního doporučení...
  • Článek
Mnozí zřizovatelé hledají způsoby, jak zefektivnit provozování školní stravovací služby. Jedním z uvažovaných postupů je i vytvoření centrálních vývařoven a přestavba školních jídelen na školní jídelny - výdejny. Přestavba školních jídelen na výdejny není proces složitý, pokud se ovšem zjistí, že rozhodnutí nebylo správné, vrácení do původního stavu je obtížné a finančně náročné. Proto je nutné před rozhodnutím zvážit všechna fakta. Následující stanovisko bylo vytvořeno ve spolupráci s metodiky školního stravování, Sekcí výživy a nutriční péče.
Před třemi lety vešla v platnost vyhláška o školním stravování, která umožnila poskytování dietního stravování v rámci školního stravování. I přes veškerou snahu o informovanost se stále šíří dezinformace, které v mnoha případech nejsou založeny na nevědomosti, ale na záměrném zkreslování pravdy, tak, aby nemuselo býti vyhověno. Mezi nejčastější výmluvy patří: dietní stravování nemusíme poskytovat, je to finančně náročné, potřebujeme oddělené prostory, nemusíme u dětí s dietním režimem sledovat žádné výživové hodnoty pokrmů, rodiče podepíší nezávadnost za donesou stravu, a tím to pro nás hasne… Jak to tedy je u mateřských škol? Publikujeme článek ze Speciálu pro školní jídelny časopisu Řízení školy (3/2018)
  • Článek
Před třemi lety vešla v platnost vyhláška o školním stravování, která umožnila poskytování dietního stravování v rámci školního stravování. I přes veškerou snahu o informovanost se stále šíří dezinformace, které v mnoha případech nejsou založeny na nevědomosti, ale na záměrném zkreslování pravdy, tak, aby nemuselo býti vyhověno. Mezi nejčastější výmluvy patří: dietní stravování nemusíme poskytovat, je to finančně náročné, potřebujeme oddělené prostory, nemusíme u dětí s dietním režimem sledovat žádné výživové hodnoty pokrmů, rodiče podepíší nezávadnost za donesou stravu, a tím to pro nás hasne... Jak to tedy je u mateřských škol?
  • Článek
ČŠI realizovala od října 2016 do června 2017 inspekční činnost zaměřenou na školní stravování, a to jednak prostřednictvím elektronických dotazníků vyplňovaných řediteli škol a vedoucími zařízení školního stravování (ZŠS), jednak na základě návštěv těchto zařízení, při nichž se uskutečňovala kontrola dodržování příslušných právních předpisů (www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Kvalita-skolniho-stravovani).