Vedení porad

Vydáno:

Porady jsou nedílnou součástí vedení lidí v každé organizaci, tedy i ve škole a školském zařízení. Porady jsou svolávány s různými cíli, vždy je však nezbytné dodržovat určité zásady, které vedou k efektivitě porady. Kromě zásad je také důležité dodržovat tři základní kroky: přípravu porady, vlastní realizaci porady a vyhodnocení porady.

Související dokumenty

Pracovní situace

Porady v mateřské škole
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Konání pedagogické rady
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Měsíční plán zahájení školního roku
Ukončení školního roku
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Školní program EV a jeho tvorba
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Prezenční porady
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP