Vedení porad

Vydáno:

Porady jsou nedílnou součástí vedení lidí v každé organizaci, tedy i ve škole a školském zařízení. Porady jsou svolávány s různými cíli, vždy je však nezbytné dodržovat určité zásady, které vedou k efektivitě porady. Kromě zásad je také důležité dodržovat tři základní kroky: přípravu porady, vlastní realizaci porady a vyhodnocení porady.

Související dokumenty

Pracovní situace

Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Porady v mateřské škole
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Konání pedagogické rady
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Prezenční porady
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Začátek vyučování
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy