Porady v mateřské škole

Vydáno:

Pro zajištění kvalitního chodu a organizace mateřské školy je třeba pružně a účinně reagovat na různé situace, změny a události vyskytující se v běžném provozu školy. K efektivnímu vyhodnocení, rozhodnutí a nastavení pravidel a opatření v režimu školy využíváme porady, na kterých společně řešíme konkrétní záležitosti, plánujeme a radíme se na dalších postupech a řešeních. Následující příspěvek nabízí inspiraci pro realizaci porad v mateřské škole.

Související dokumenty

Pracovní situace

Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Vedení porad
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ

Poradna

Platová třída
Prodloužení zkušební doby
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Úvazek