Porady v mateřské škole

Vydáno:

Pro zajištění kvalitního chodu a organizace mateřské školy je třeba pružně a účinně reagovat na různé situace, změny a události vyskytující se v běžném provozu školy. K efektivnímu vyhodnocení, rozhodnutí a nastavení pravidel a opatření v režimu školy využíváme porady, na kterých společně řešíme konkrétní záležitosti, plánujeme a radíme se na dalších postupech a řešeních. Následující příspěvek nabízí inspiraci pro realizaci porad v mateřské škole.

Související dokumenty

Pracovní situace

Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Vedení porad
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ

Poradna

Platová třída
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Prezenční porady
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost