Aktuality - strana 2

Od 90. let až čtyřikrát narostl počet obézních dětí.
Vydáno: 23. 05. 2023
Ministerstva navrhují zmírnit hygienické normy.
Vydáno: 23. 05. 2023
O diskuzi s novináři na školách či materiály do výuky se přihlásilo přes 150 českých škol
Vydáno: 22. 05. 2023
Asociace podnikavé Česko spouští interaktivní mapu podnikavosti
Vydáno: 22. 05. 2023
META, o. p. s., na svém portálu Inkluzivní škola nabízí infobalíčky a infografiky k tématu vzdělávání vícejazyčných dětí.
Vydáno: 19. 05. 2023
Setkání s odborníkem z praxe může žákům a studentům pomoci odhalit jejich silné stránky a nadchnout je pro určitý obor. Program Den pro školu, který vznikl v Nadaci České spořitelny ve spolupráci s organizací Začni učit!, vám pomůže odborníky z praxe nejen najít, ale také zapojit do školní výuky. 
Vydáno: 18. 05. 2023
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo v pondělí 15. května 2023 ředitelům středních škol výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky konaných 2.–4. května 2023. 
Vydáno: 17. 05. 2023
Nabízíme vám edici katalogů podpůrných opatření, která je nyní v prodeji na našem e-shopu.
Vydáno: 17. 05. 2023
V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu
Vydáno: 17. 05. 2023
Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi.
Vydáno: 16. 05. 2023
Žákům ze Středočeského kraje, kteří v jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté gymnázium získali 80 a více bodů, a přesto se na vybranou školu ani po druhém kole přijímacích zkoušek nedostanou, individuálně pomůže v případě zájmu Středočeský kraj.
Vydáno: 16. 05. 2023
Národní pedagogický institut ČR si vás ve spolupráci s Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce (DZS) dovoluje pozvat ke sledování přímého přenosu z konference Kurikulum 2023.
Vydáno: 16. 05. 2023
Zásadní změny v povinné školní docházce a lepší prostupnost mezi jednotlivými stupni českého vzdělávacího systému, to jsou klíčové úkoly nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který v úřadu na počátku května vystřídal Vladimíra Balaše. Za své priority označil prodloužení povinné školní docházky, posílení všeobecného středního vzdělávání, větší důraz na profesní přípravu na terciární úrovni, lepší přístup k vysokoškolskému vzdělávání a efektivnější plánování a budování školské infrastruktury. Potřebné finance na připravované změny chce nový ministr školství získat z evropské půjčky, která by umožnila investice do zvýšení kapacity škol, navýšení počtu učitelů, ale i finanční pomoc studujícím na vysokých školách.
Vydáno: 16. 05. 2023
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) se připojuje ke stanovisku Society for all (dříve ČOSIV) věnujícímu se připravované změně financování a institucionalizaci pozice asistenta pedagoga v regionálním školství (tzv. parametrizaci). „Institucionalizace pozice asistenta pedagoga je v principu dobrým záměrem, neboť přispěje ke zvyšování jistoty a stability této pozice v českém školství,“ uvádí se ve stanovisku. Podmínkou ale je, že umožní poskytnout individuální podporu dětem tak, jak ji garantuje české i mezinárodní právo. 
Vydáno: 15. 05. 2023
Formou komplexní absolventské práce ve středních odborných školách 
Vydáno: 15. 05. 2023
Katedra andragogiky otevírá další běh studia pro vedoucí školské pracovníky.
Vydáno: 13. 05. 2023
Společná argumentace, propojení řady fungujících projektů, sil i zkušeností do jednotnějšího hlasu, intenzivní komunikace směrem k relevantním aktérům, využitelné zdroje a data o významu pravidelného pohybu pro lidské zdraví jako prevence závažných onemocnění nebo nabídka realizace programů podpory napříč populací – to jsou hlavní pilíře činnosti multisektorové iniciativy na podporu zdravého pohybu a aktivního životního stylu ve společnosti, zastřešené platformou Aktivní Česko (www.aktivnicesko.cz).  Mezi podporující odborné partnery se zařadilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Vydáno: 12. 05. 2023
Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.
Vydáno: 12. 05. 2023