Zájmové vzdělávání - strana 4

 • Článek
Tentokrát jsem si pro vás a pro děti připravila několik nápadů na podzimní tvoření. Nejprve si vytvoříme složitější podzimní obrázek, na který použijeme přírodní materiál, který jsme si předem nasbírali třeba na procházce. Můžeme využít téměř vše, co v přírodě najdeme. Ať už jsou to nádherné opadané barevné listy ze stromů, kaštany, žaludy, nebo také mnoho různých větviček, šišek… Pak budeme pokračovat mnohem jednoduší výrobou podzimního stromu. Budeme společně stříhat, lepit a mačkat v netradiční výtvarné technice, kterou je „muchláž“. Tak se do toho honem pusťme!
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Děti milují rituály. Cítí se dobře ve známém prostředí, když se mohou spolehnout na to, co už znají, těší se na to pěkné a příjemné, co se v jejich životě opakuje a poskytuje jim oporu. Všichni moc dobře víme, jak je pro děti důležité neustálé opakování, rituály mohou být trvalou a žádoucí součástí každého dne, kdy je dítě v mateřské škole. A proto je pěstujte a upevňujte také při ranních pohybových chvilkách. Děti se vždy těší na to, co už znají a co si oblíbily.
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Již třetím rokem funguje při družině ZŠ Velké Popovice Badatelský klub, jehož smyslem je poznávání přírody a pobyt v ní.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem - ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním "uvedení" v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Muzeum města Mnichovo Hradiště sídlí ve druhém patře státního zámku v Mnichově Hradišti a v současnosti se neomezuje jen na sbírkovou a výstavní činnost, ale nabízí řadu programů i mimo muzeum.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Letošní prázdniny se jistě všem vydařily a nový školní rok je tady. Připravila jsem si pro vás tipy na první tvoření v tomto novém školním roce, které bude opět, jak jinak, hravé, barevné a rozmanité, ale tentokrát i sladké.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Seznámení a neformální poznávání se mezi sebou je jedna ze základních věcí, aby mohl vzniknout dobrý tým a vytvořily se dobré vztahy. Aktivity a hry na seznámení jsou vhodné nejen na začátku školního roku, ale i když do kolektivu přijde nové dítě nebo dospělý. Možná máte svoji zásobu seznamovacích aktivit, tak pojďme s příchodem září a při tvoření nových kolektivů oprášit ty staronové nebo se inspirovat, jak jednoduše pracovat s dětmi v družině, kde se mohou potkávat děti napříč ročníky či vstupovat noví účastníci.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Nový školní rok je tady a určitě všichni chceme, aby vše probíhalo v pohodě a bez problémů. Ale jak to udělat? Nastavit přísná pravidla? Nebo se naopak soustředit na pohodu vychovatelek a občas přimhouřit oko? A jak najít rovnováhu mezi oběma krajními variantami? Možná jste přesvědčené - v takovém případě vám trochu závidím - že všechno máte pod kontrolou a vaše péče o kolegyně je prostě skvělá. Ale co když... Pojďme se tedy na obě P - pravidla a pohodu - v dnešním článku podívat.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Na dvoudenním inspirativním semináři Družení 2022 se počátkem června v Praze sešlo 150 vychovatelů a vychovatelek školních družin a klubů z celého Česka. Seminář uspořádal Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Správné zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy je problém, se kterým se potýká většina škol. V tomto článku vysvětlím, co je pro správné zařazení do platové třídy rozhodné a jak by měl zaměstnavatel při zařazení do platové třídy postupovat.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Článek mapuje toto období optikou základních termínů, lhůt, důležitých standardních a nových činností školní družiny a školního klubu. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen "veřejné"), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Pro přijetí žáků do školní družiny používáme Přihlášku do školní družiny, jejíž součástí je i Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Jedná se mi o následující: "Zmocněnec a zmocnitel...
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Změny za období květen 2022 - červenec 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška...
Vydáno: 23. 08. 2022
Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce – viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Vydáno: 04. 04. 2013
V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko volného času, školní klub, školní družina), ale mohou to být i zletilí žáci nebo studenti (středisko volného času).
Vydáno: 26. 11. 2012