Zájmové vzdělávání - strana 4

 • Článek
Při práci na projektu Příběhy našich sousedů jsme si prvně začali všímat benefitů, jaké společný dialog nejmladší a nejstarší generace přináší. Jakými dalšími způsoby lze tento dialog využít ve vzdělávání?
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
To, že kreativita a kreativní vzdělávání může přinášet do českého vzdělávacího systému mnohé inovace i možnost systémových změn, zaznívá dlouho z veřejného prostoru i odborných kruhů. Tématu v současné době nechybí pozornost krajů, měst ani ministerstva kultury a školství i díky začlenění kreativního vzdělávání do podporovaných oblastí Národního plánu obnovy. Na jakých principech kreativní vzdělávání funguje? Jak se liší od jiných způsobů výuky a jaké jsou konkrétní dopady na učitele a studenty i jejich zážitky z projektů?
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Již třetím rokem funguje při družině ZŠ Velké Popovice Badatelský klub, jehož smyslem je poznávání přírody a pobyt v ní.
 • Článek
Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem - ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním "uvedení" v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Muzeum města Mnichovo Hradiště sídlí ve druhém patře státního zámku v Mnichově Hradišti a v současnosti se neomezuje jen na sbírkovou a výstavní činnost, ale nabízí řadu programů i mimo muzeum.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Letošní prázdniny se jistě všem vydařily a nový školní rok je tady. Připravila jsem si pro vás tipy na první tvoření v tomto novém školním roce, které bude opět, jak jinak, hravé, barevné a rozmanité, ale tentokrát i sladké.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Seznámení a neformální poznávání se mezi sebou je jedna ze základních věcí, aby mohl vzniknout dobrý tým a vytvořily se dobré vztahy. Aktivity a hry na seznámení jsou vhodné nejen na začátku školního roku, ale i když do kolektivu přijde nové dítě nebo dospělý. Možná máte svoji zásobu seznamovacích aktivit, tak pojďme s příchodem září a při tvoření nových kolektivů oprášit ty staronové nebo se inspirovat, jak jednoduše pracovat s dětmi v družině, kde se mohou potkávat děti napříč ročníky či vstupovat noví účastníci.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Nový školní rok je tady a určitě všichni chceme, aby vše probíhalo v pohodě a bez problémů. Ale jak to udělat? Nastavit přísná pravidla? Nebo se naopak soustředit na pohodu vychovatelek a občas přimhouřit oko? A jak najít rovnováhu mezi oběma krajními variantami? Možná jste přesvědčené - v takovém případě vám trochu závidím - že všechno máte pod kontrolou a vaše péče o kolegyně je prostě skvělá. Ale co když... Pojďme se tedy na obě P - pravidla a pohodu - v dnešním článku podívat.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Na dvoudenním inspirativním semináři Družení 2022 se počátkem června v Praze sešlo 150 vychovatelů a vychovatelek školních družin a klubů z celého Česka. Seminář uspořádal Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).
 • Článek
Správné zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy je problém, se kterým se potýká většina škol. V tomto článku vysvětlím, co je pro správné zařazení do platové třídy rozhodné a jak by měl zaměstnavatel při zařazení do platové třídy postupovat.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Článek mapuje toto období optikou základních termínů, lhůt, důležitých standardních a nových činností školní družiny a školního klubu. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen "veřejné"), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
 • Článek
Pro přijetí žáků do školní družiny používáme Přihlášku do školní družiny, jejíž součástí je i Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Jedná se mi o následující: "Zmocněnec a zmocnitel...
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Změny za období květen 2022 - červenec 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška...
Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce – viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.