Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vydáno: 4 minuty čtení

S dobou vedlejších a hlavních prázdnin je spojeno případné povinné snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině zřízené státem, krajem obcí nebo svazkem obcí. Cílem článku je připomenout základní pravidla uvedeného snížení úplaty.

Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz

Související dokumenty

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Pracovní situace

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Stravování „cizích strávníků“
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Změna vnitřního řádu školní družiny
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
První kroky při vymáhání dlužného školného
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Poradna

Školní klub
Kalkulace úplaty