Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vydáno: 4 minuty čtení

S dobou vedlejších a hlavních prázdnin je spojeno případné povinné snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině zřízené státem, krajem obcí nebo svazkem obcí. Cílem článku je připomenout základní pravidla uvedeného snížení úplaty.

Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz

Související dokumenty

Pracovní situace

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Stravování „cizích strávníků“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Změna vnitřního řádu školní družiny
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
OP JAK

Poradna

Kalkulace úplaty
Školní klub

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání