Zájmové vzdělávání - strana 3

  • Článek
Žáci Základní školy Karla Čapka v pražských Vršovicích se rozhodli sepsat společně se svou třídní paní učitelkou Veronikou Dynterovou knihu, která bude obsahovat vzpomínky ze života jejich babiček, dědečků, ale i pratet a rodičů. Světlo světa tak nakonec spatřila unikátní publikace plná nejen vyprávění, ale i komiksových příběhů s názvem Střípky vyprávění.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Téměř 30 000 dětí získalo pozitivní vztah k pohybu díky celorepublikovému projektu Děti na startu (DNS). Letos slaví 10 let od svého vzniku a za tuto dobu se do něj zapojilo 285 středisek ve všech krajích ČR. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách, kroužcích, sportovních klubech i v mateřských školách.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Dušičkové období už je za dveřmi. Nejeden žákovský parlament se chystá si ho se svými spolužáky náležitě užít. Unikátní oslava Halloweenu může například probíhat podle scénáře dětí ze Základní školy U Vršovického nádraží v Praze. Skoro celou akci včetně přípravy zvládnou děti samy. Stačí jim k tomu dát příležitost.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Někdy si říkám, jak lehce se smiřujeme s tím, že školní vzdělání děti u nás příliš nebaví, že do školy nechodí moc rády. Někdy nám to možná dokonce přijde samozřejmé. Sami víme, že učení je často docela namáhavé, vyžaduje trpělivost, soustředění, čas, někdy se nedaří, občas zažijeme zklamání. Víc i nás dospělé těší, když můžeme dělat něco podle svého, když si můžeme hrát, což ovšem ve škole jde málokdy. Navíc dospělí si leckdy ani nedají práci, aby dítěti ukázali propojení vyučovaných poznatků s jeho životem a tím trochu zvýšili jejich význam a snad i přitažlivost. Pravda, někdy to úplně není možné.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem – ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním „uvedení“ v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Je sice podzim, ale proč si nepřipomenout jaro a probouzení všeho živého. Víte, jak např. probouzí jaro broučky? Jak broučci přicházejí na svět? Kde bydlí a žijí? Jak vypadají zblízka? Jsou nám něčím užiteční? Nejmladší děti z Mateřské školy V Lukách v Rakovníku si o tomto tématu povídaly celý týden. Projekt Jaro v trávě byl zaměřený především na poznávání hmyzu a pro děti byl velmi zajímavý a poučný. Byly v něm zapojeny především prakticko-názorné metody, prožitkové učení, které vychází ze života dětí a poskytuje hlubší prožitek. Dále situační učení, při kterém mají děti možnost získávat nové zkušenosti na základě zážitku.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Odkud se věci berou v obchodech a kde vlastně vznikají? Tohle si mohli vyzkoušet pedagogové i děti z Mateřské školy Lanžhot. Zjistili, jak důležitá je lidská práce a zažili radost z vlastního díla. Zároveň si vyzkoušeli práci s netradičními materiály, kterými bylo dřevo a plst.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Tentokrát jsem si pro vás a pro děti připravila několik nápadů na podzimní tvoření. Nejprve si vytvoříme složitější podzimní obrázek, na který použijeme přírodní materiál, který jsme si předem nasbírali třeba na procházce. Můžeme využít téměř vše, co v přírodě najdeme. Ať už jsou to nádherné opadané barevné listy ze stromů, kaštany, žaludy, nebo také mnoho různých větviček, šišek… Pak budeme pokračovat mnohem jednoduší výrobou podzimního stromu. Budeme společně stříhat, lepit a mačkat v netradiční výtvarné technice, kterou je „muchláž“. Tak se do toho honem pusťme!
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Děti milují rituály. Cítí se dobře ve známém prostředí, když se mohou spolehnout na to, co už znají, těší se na to pěkné a příjemné, co se v jejich životě opakuje a poskytuje jim oporu. Všichni moc dobře víme, jak je pro děti důležité neustálé opakování, rituály mohou být trvalou a žádoucí součástí každého dne, kdy je dítě v mateřské škole. A proto je pěstujte a upevňujte také při ranních pohybových chvilkách. Děti se vždy těší na to, co už znají a co si oblíbily.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Při práci na projektu Příběhy našich sousedů jsme si prvně začali všímat benefitů, jaké společný dialog nejmladší a nejstarší generace přináší. Jakými dalšími způsoby lze tento dialog využít ve vzdělávání?
Vydáno: 20. 09. 2022