Poradna: Výše platby za školní družinu

Vydáno: 2 minuty čtení

Uvažuji o zavedení měsíčních plateb za družinu, nyní u nás po dohodě se zřizovatelem žáci, resp. rodiče za družinu nic neplatí. Podle čeho bych měla stanovit výši? V okolí se výše v družinách liší. Je to od 50 Kč až po 250 Kč za měsíc.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
První kroky při vymáhání dlužného školného
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Stravování „cizích strávníků“
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Vnitřní řád školní družiny

Poradna

Školní klub
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Zřizovatel
Samostudium
Kalkulace úplaty
Školní družina