Družiny VENKU

Vydáno: 5 minut čtení

„Jsem na poslední hodině, kde děti už trochu znuděně polehávají na lavici. Není divu po pěti hodinách sezení. Takže když zazvoní, všichni vyskočí a hurá ven. Jenže ono se ven nepůjde a většina dětí se jen přemístí do družiny, kde na ně čeká další program.“

Družiny VENKU
Eva
Šrailová,
Jitka
Krbcová,
vzdělávací centrum TEREZA
Něco vám to připomíná? A r

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Změna vnitřního řádu školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Začínající učitelé
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina a školní klub v církevní škole
Snížení úplaty za školní družinu