Známé neznámé školní družiny

Jsou věci, o kterých si myslíme, že jsou dobře známé, ale když se na ně lépe podíváme, budou pro nás překvapením. Jednou takovou věcí, která „pod mikroskopem“ nabídne překvapivě barevnou podívanou, může být fungování školní družiny. Řada čtenářů bude dobře znát tu svoji, ale víme vlastně, jak fungují družiny obecně, jestli se poslední dobou nějak proměňují a vyvíjejí? Jakou roli hrají v rámci školy - a co dětem skutečně přinášejí? Povídali jsme si o tom s vychovatelkami1) v rámci ohniskových skupin. Postřehy našich diskutujících bychom vám rádi předali v následujících řádcích.

Známé neznámé školní družiny
Marie
Hnátová,
MSc.,
výzkumnice
Mgr.
Daniela
Swart,
socioložka, dlouhodobě se zabývá tématem vzdělávání
Ing.
Dana
Pražáková,
Ph.D.,
Nová škola, o. p. s.
Vhledy, které vám představíme, jsme získali z výzkumu v rámci projektu
Diferenciace ve výuce a inovace ŠVP v družinách
, kde probíhaly i další aktivity. Napříč veškerým působením tohoto projektu byl zřejmý jeden ústřední rys družin - je to oblast vzdělávání přímo se odvíjející od tvůrčího potenciálu a zapojení vychovatelek, ale zároveň i od úrovně zájmu vedení škol se touto oblastí zaobírat a dále ji rozvíjet. Realita družin, jejich činností a dění tak může být napříč různými školami velmi odlišná.
V našem výzkumu jsme si vyslechli zkušenosti a názory celkem 14 vychovatelek z různých základních škol z celé České republiky. Účast na diskusích byla dobrovolná, a možná právě i díky tomu se nám podařilo získat zajímavé postřehy zejména od vychovatelek, které byly velmi zkušené, angažované a které měly zájem je sdílet. Zjištění, o kterých tento článek bude pojednávat, tak mohou být vnímána jako ukázka dobré praxe a mohou sloužit i jako inspirace pro ostatní.
1. Jakou roli hrají družiny v rámci školy?
Družina má dětem přinášet pocit bezpečí, pohodu a dobrou náladu
Cílem našich diskusí s vychovatelkami bylo nejen lépe porozumět jejich dennodenní realitě a činnostem, ale podívat se pod pokličku i oblastem méně hmatatelným - zajímalo nás,
jak družinu samy vychovatelky vnímají a co podle nich přináší škole a dětem
.
V jednom se podle naší zkušenosti vychovatelky shodnou. Je to pojetí družiny jako <

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Změna vnitřního řádu školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Začínající učitelé
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina a školní klub v církevní škole
Snížení úplaty za školní družinu