Stavte větrné mlýny (o realizaci změny ve školní družině)

Vydáno: 5 minut čtení

Situace v poslední době není vůbec jednoduchá. A ve školách to pociťujeme stejně jako v ostatních odvětvích. Někdy se věci zvládnou jednodušeji, jindy je potřeba provést razantní změnu. A právě o jedné takové změně ve školní družině je dnešní článek inspirovaný slovy pana doktora Mertina, která použil ve svém článku v Řízení školy 5/2022: „Když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a jiní větrné mlýny.“ Neschovávejme se tedy před realitou, ale pojďme ji využít ve prospěch všech.

Stavte větrné mlýny (o realizaci změny ve školní družině)
Mgr.
Irena
Trojanová,
Ph.D.,
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha
V jedné základní škole fungovala školní družina podle tradičně nastavených pravidel. Paní vychovatelky měly svá oddělení, ve kterých prac

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Dohled v zájmovém vzdělávání
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Dietní stravování
Závodní stravování
Žákovská a studentská samospráva
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Zkoušky společné a profilové části

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Změna ředitele v soukromé škole