Poradna: Dary z FKSP

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?

Související dokumenty

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Pracovní situace

Financování nepedagogické práce ve školní družině
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Školní družina a kritéria ČŠI
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Dohled v zájmovém vzdělávání
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Darování antigenního testu škole
Rozvoj pedagogických pracovníků
Reforma financování - základní školy, mateřské školy

Poradna

FKSP
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
FKSP a ochranné pomůcky.
FKSP a stravování
FKSP a vitamíny
FKSP
FKSP
Přijaté dary u příspěvkové organizace
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Pronájem kávovaru z FKSP
Nákup nádobí z FKSP