Školský rejstřík

Vydáno:

Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Výroční zpráva o činnosti školy
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela maturitní vyhlášky
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela vyhlášky o školním stravování
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Změna sídla ve školském rejstříku
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky