Dohled ve školní jídelně

Dohled nad dětmi a nezletilými žáky v zařízení školního stravování podle právního výklad MŠMT č. 1/2005:

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Závodní stravování
Únikové cesty
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů

Poradna

Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Bezpečnost
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Stravenkový paušál
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem