Dokumenty - strana 3

 • Článek
V polovině září 2022 sedělo v přednáškové místnosti na Senovážném náměstí 72 studentů – budoucích ředitelů a ředitelek. Přihlásili se do nového typu kvalifikačního studia Lídr školy, který pod záštitou ministerstva školství vytvořily Národní pedagogický institut ČR a organizace Učitel naživo. Propojení nejdůležitějších systémových hráčů a inovátorů z neziskového sektoru vzniklo s ambicí v praxi ukázat, jakou cestou se může ubírat profesní příprava osobností, které se mohou stát lídry českého vzdělávání.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Změny za období říjen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník...
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Od roku 2000 do současnosti prošel český vzdělávací systém řadou změn, u kterých se očekávalo, že budou mít zásadní dopad na jeho fungování a kvalitu. Tyto změny se týkaly zejména zrušení odvětvového řízení ve školství, nabytí právní subjektivity škol, zavedení dvouúrovňového kurikula, menší i podstatnější úpravy rámcových vzdělávacích programů, nárokového financování podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a reformy financování škol .
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Záměr zastavit další růst počtu pedagogických úvazků, který jsem avizoval na nedávné tiskové konferenci o rozpočtu ministerstva školství, vyvolal u části učitelské a novinářské veřejnosti překvapení a nezřídka nedůvěru. Na základě mezinárodního srovnání ze statistické ročenky OECD o vzdělávání a dat z národních statistik jsem uvedl pro mnohé překvapivý fakt, že české regionální školství je z hlediska počtu pedagogických úvazků vybaveno velmi komfortně.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V PAQ Researclink neustále rozšiřujeme nabídku dat, která může každý procházet na DataPAQ.cz . Nadále se věnujeme i sledování aktuálních témat školství, jako je integrace ukrajinských uprchlíků. Pojďme si společně projít několik důležitých témat a dat, která nám ukáží, o čem se bude v dalších měsících mluvit v novinách, školách i ve sněmovně.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V září 2023 začal další školní rok, v němž do základních škol nastoupily i děti, které jsou ukrajinskými válečnými uprchlíky. I přes to, že se situace od konce února 2022, kdy do České republiky přicházely týdně tisíce dětí, od dětí školkových až po vysokoškoláky, svým způsobem stabilizovala, zůstal i letos pro ukrajinské válečné uprchlíky zachován pro přijetí do mateřských a základních škol od září 2023 oddělený, tzv. ukrajinský, zápis. Nešlo přitom už o povinnost ředitelů mateřských a základních škol, ale o možnost rozdělit zápis na zápis pro všechny mimo ukrajinské válečné uprchlíky a na zápis pouze pro ně. Statisticky bude jistě zajímavé, kolik ředitelů možnosti odděleného zápisu ukrajinských válečných uprchlíků zvolilo a čeho tím bylo dosaženo. To je však otázka směřující na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „ministerstvo“). Určitě by si na ni měli odpovědět i ředitelé škol, nejlépe společně se zřizovateli, v rámci vyhodnocení zápisu nových dětí s nástupem do mateřských a základních škol od září 2023.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Věnuje se tématu podnikavosti na školách, spolumoderuje podcast Z lavice do akce nebo stojí za chystanou aplikací Mobilis, která bude propojovat školní a firemní vzdělávání. To je jen částečný výčet činností Mikyho Škody. Kluka, který jako žák nesnášel dějepis, ale miloval historii, nebavil ho zeměpis, ale je nadšený cestovatel a dobrodruh. Se svými besedami navštěvuje školy a se studenty mluví o tom, jak poznává svět a hledá v něm svou roli. Rozhovor jsme vedli otevřeně, i proto, že už se nějaký ten pátek známe. „Vzpomínám si, že mě jednu dobu doslova frustroval pojem ukončené vzdělání. Vždyť je to vlastně společensky přijatelný nesmysl.“
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V příspěvku se budu o motivaci zajímat především ve vztahu k učení. Bez vnitřního puzení, snahy, úsilí, vidiny naplnění cíle, tedy bez vnitřní motivace, je veškeré učení dítěte nanejvýš poloviční. Současně je pro učitele i pro rodiče mnohem namáhavější, protože musí překonávat nezájem, laxnost, rychlejší únavu, někdy až odpor dítěte. Obtížnější je v tomto případě učení i pro samotné dítě – značnou část jeho aktuální mentální kapacity zabírají myšlenky jako „Proč to mám dělat?“, „Mě to nebaví“, „Nechci se učit, chci si raději hrát“…
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozlišuje z hlediska odpovědnosti za škodu mezi nezletilým, který dovršil věk třinácti let, a nezletilým, který tohoto věku nedosáhl. Může se to zdát jako nepodstatná drobnost, protože v souvislosti s oběma občanský zákoník v § 2920 a § 2921 mluví o náležitém dohledu. Rozdíl, který může být zásadní, je však v míře spoluodpovědnosti.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Kariérové poradenství na středních školách je téma, které se už tu a tam zmiňuje. Střední školy by neměly problematiku výběru správné vysoké školy podceňovat. Často jsou totiž škola a učitel jedinými, kdo může studentovi poradit a nasměrovat jej, zvlášť pokud v jeho rodině vysokoškoláci nejsou. Přesto mnohé školy a mnozí učitelé toto téma podceňují.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Stěžujeme si na chování dětí. Přitom hledáme obvykle důvody přestupků v samotných dětech, leč v některých případech je skutečný zdroj v nás dospělých a my nepříznivé jednání dětí ovlivňujeme, posilujeme, někdy dokonce sami vyvoláváme svým nevhodným výchovným přístupem i nepřiměřenými výchovnými zásahy či podmínkami. Pak dítě např. neúmyslně vyprovokujeme ke skutečně nepřijatelnému chování, které následně podle práva spravedlivě potrestáme jako drzost a nevychovanost.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Radek k nám přišel z jiné běžné základní školy, kde mu v první třídě dvakrát zavolali záchranku a po třetím afektu řekli rodičům, že škola za stávajících podmínek není schopna vzdělávat jejich dítě. Zbytek první třídy se tedy vzdělával individuálně doma s maminkou. Před koncem roku rodiče požádali o přestup do naší školy. Připravili jsme se na jeho vstup do 2. třídy na základě doporučení z poradenského zařízení intenzivním školením na téma, jak je vhodné pracovat s dětmi s ADHD, které se projevují velmi náročným chováním. I přes všechny přípravy učitelů a uskutečnění informační schůzky pro rodiče dané třídy způsobil příchod Radka náraz tak velký, že během prvních dvou týdnů odešly tři děti z této třídy na jinou školu. Dnes je Radek ve třídě plně integrován a pracuje bez větších problémů (je v 5. ročníku). Co se dělo mezitím, si přečtěte v dalším dílu našeho seriálu Příběhů (ze) Solidarity.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Medializované případy v poslední době odhalují alarmující trend: nárůst incidentů vůči učitelům. Zveřejněné události však představují pouze špičku ledovce. V současném školním prostředí je pravděpodobné, že konfliktních situací bude přibývat. Učitelé nejsou vystaveni pouze fyzickým útokům, ale čelí i rostoucímu počtu verbálních napadení.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Příběh Tomáše Papršteina se neposlouchá lehce – jako malý kluk přišel o matku a byl dlouhodobě sexuálně zneužívaný svým třídním učitelem na základní škole. Skrze svůj příběh se teď ale snaží pomáhat. Snaží se vytvořit bezpečný prostor, kde se o sexuálním zneužívání bude více mluvit. Informovanost a otevřená debata jsou podle něho nejlepší prevencí. Jak se mu podařilo trauma překonat, čemu všemu se dnes věnuje a o čem je jeho nová kniha? Nejen o tom jsme si povídali v našem rozhovoru.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Jak rozpoznat ve školním prostředí žáka, který zažil traumatickou událost? Jak optimálně postupovat, když se žák svěří pedagogickému pracovníkovi, že je vystaven násilí v blízkých vztazích? Co je možné očekávat od orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů ohrožených dětí? Jak může policie vstupovat do případů týrání dětí, které jsou odhaleny ve školním prostředí? To vše se dozvíte v novém podcastu Centra LOCIKA.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Mgr. Daniel Honeš vystudoval egyptologii, obecnou lingvistiku a fonetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aby toho nebylo málo, na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ještě absolvoval studium pedagogiky. Během vysokoškolského života se zabýval starověkými jazyky, písemnými systémy, pojetím jazyka a jeho percepcí ve starověku a nyní působí jako učitel na druhém stupni ZŠ Dolákova v Praze. Egyptologii a jazykovědě se věnuje už od útlého věku a své nadšení pro obor předává účastníkům online kurzů Centra talentované mládeže (CTM) z oblasti dějin, archeologie a kultury starověkého Egypta, to vše v angličtině. Pro centrum vytvořil online kurz egyptských hieroglyfů pro začátečníky i pokročilé, kde srozumitelně seznamuje posluchače s jazykem a písmem starověkých Egypťanů.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Na Smíchovské SPŠ a gymnáziu mají všichni studenti všech oborů ve třetím ročníku předmět výchova k podnikání. Jeho úkolem je motivovat studenty založit si živnost, firmu a poskytnout jim k tomu základní znalosti a dovednosti.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Vzdělávání Paměti národa zpracovává pamětnické příběhy a dostává je k mladým lidem, žákům, studentům a učitelům. Kinopříběhy jsou stále ještě relativně novým vzdělávacím formátem z dílny Post Bellum, s jejich uváděním na školách jsme totiž začali teprve před pandemií covidu-19. I přes „novost“ tohoto formátu však můžeme říct, že s kinopříběhy máme velice pozitivní zkušenost a dostáváme skvělou zpětnou vazbu od pedagogů a jejich žáků či studentů, kteří kinopříběhy již zhlédli.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Na změny ve společnosti by školství rozhodně reagovat mělo. Na tom se shodne mnoho lidí. Jak konkrétně to ale provést?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Prvního září vstoupila v platnost aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání v informatické oblasti. Týká se všech středních škol a všech oborů. Co to pro školy, jejich vedení a učitele znamená a jak nejlépe využít dva roky, které na přípravu změn mají k dispozici?
Vydáno: 24. 10. 2023