Metodický výklad k odměňování

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.  Aktualizace provedená v srpnu 2019 rozšiřuje text výkladu zejména s ohledem na odměňování a vykazování činností podporovaných z tzv. šablon. Výklad byl také doplněn o text k platovému zařazení vedoucích pedagogických pracovníků.

Související dokumenty

Pracovní situace

Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Stávka a přespočetné hodiny
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Zveřejnění údaje o platu
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu

Poradna

Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
399/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů