Dohled ve školní jídelně

Vydáno:

Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví strávníků.  Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled a BOZ
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a pracovní řád
Dohled v předškolním vzdělávání
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Doprovod žáka do nemocnice
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Bezpečnost
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Výpověď
FKSP
Hygiena
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Pomocná kuchařka
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí