Poradna: Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce?

Vydáno: 3 minuty čtení
Kariérový poradce v ZŠ
Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce?
ODPOVĚĎ:
Pozice kariérového poradce v zákla

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Kariérový poradce na ZŠ
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Školní psycholožka
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ