Poradna: Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce?

Vydáno: 3 minuty čtení
Kariérový poradce v ZŠ
Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce?
ODPOVĚĎ:
Pozice kariérového poradce v zákla

Související dokumenty

Pracovní situace

Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Kariérový poradce na ZŠ
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Platová třída zástupce ředitele školy
Asistent pedagoga, pedagog
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků