Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, která s účinností od 1. 1. 2022 umožnila na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem ve školách.

Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím
Školy a školská zařízení se od 1. 1. 2022 stávají vlastním sociálním prostředím pacienta – dítěte1), kde je tím umožněno poskytování zdravotních

Související dokumenty

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Výroční zpráva o činnosti školy
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Žákovská a studentská samospráva
GDPR - pro školy
Výpověď smlouvy o ubytování
Zákonný zástupce

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
108/2006 Sb. o sociálních službách
262/2006 Sb. zákoník práce
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)