V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Vydáno:

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“). Tam se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % šetření s mládeží. Management školy je ze zákona povinen poskytnout věcnou a osobní pomoc policistům. Neznamená to však, že tato pomoc policii musí být poskytnuta školou ihned, zákon připouští odložení i odložení pomoci.

Související dokumenty

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník
251/2016 Sb. o některých přestupcích
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Pracovní situace

Policie ve škole
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Výroční zpráva o činnosti školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Plán kontrolní činnosti - celý rok
GDPR - pro školy
Platby za pomůcky v MŠ
Výroční zpráva - základní pojmy
Struktura výroční zprávy
Další důležité náležitosti a činnosti týkající se výroční zprávy

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost