Jak proměnit pregraduální přípravu učitelů?

Vydáno:
Inspirace ze zahraničí a vize pro ČR
Příprava učitelů je jedním z klíčů ke kvalitě vzdělávacího syst
é
mu. Formování
profesn
í identity skrze reflektivní práci s kompetenčním rámcem, integrace teoretických
a praktických složek studia a kvalitní spolupráce vzdělavatelů učitelů jsou způsoby, jak pregraduální přípravu v ČR posunout tím správným směrem.

Pregraduální příprava  formuje identitu a budoucí, a tak významně ovlivňuje učení dětí, které se bude každý den odehrávat ve školních třídách. Je proto potřeba zaměřit se na kvalitu této přípravy. V Učiteli naživo jsme provedli rešerši pěti zahraničních systémů přípravy učitelů a i v kontextu reformy pregraduální přípravy chystané MŠMT na období 2021–2023 nyní nabízíme naši vizi její proměny.

Kompetenční rámec pro formování profesní identity
Rozvoj studentů učitelství vhodně podpoří systematická práce s kompetenčním rámcem. Jde o nástroj, který
pojmenovává sdílenou vizi kvality
, k níž student směřuje, a určuje konkrétní kompetence, jež student v průběhu studia cíleně rozvíjí. Jeho využití je tedy především
formativn

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání koordinátorů EV
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání