Vzdělávání koordinátorů EV

Vydáno:

Hlavním cílem EV na školách je komplexní pojetí všech aktivit, které k realizaci tohoto záměru směřují. Klíčovými aktéry jsou především ředitelé škol a koordinátoři jako reprezentanti managementu environmentální výchovy na školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Nastavení strategie výuky na dálku
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona

Poradna

Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz