Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování

Vydáno:

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se konal kulatý stůl, jehož cílem bylo seznámit se se s problematikou sociálního začleňování v rámci městské části Praha 3, představit možné nástroje podpory, předat příklady dobré praxe, započít diskusi k hledání možností práce se školou a s okolní a rodičovskou veřejností.