Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Vydáno:

V případě, že chcete jako ředitelé zamezit tomu, aby se veškeré dotazy, stížnosti, podněty a přání kupily ve Vaší mailové schránce (případně na Vašem psacím stole a ve Vaší kanceláři), je nutné nastavit ve škole komunikační toky při komunikaci s rodiči.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Komunikační strategie školy - šablony
Manuál krizové komunikace
Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub