Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Vydáno:

V případě, že chcete jako ředitelé zamezit tomu, aby se veškeré dotazy, stížnosti, podněty a přání kupily ve Vaší mailové schránce (případně na Vašem psacím stole a ve Vaší kanceláři), je nutné nastavit ve škole komunikační toky při komunikaci s rodiči.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Komunikační strategie školy - šablony
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Manuál krizové komunikace
Zákonný zástupce
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Podání léku dítěti s epilepsií
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Granty