Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy

  • Zástupce ředitele na „malotřídní“ škole
  • Kumulace funkcí nebo činností v „malotřídní“ škole
  • Specifické případy stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti
  • Zvláštní příplatek

Související dokumenty

Pracovní situace

Výběrový pohovor
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka
Periodická lékařská prohlídka
Založení a vznik pracovního poměru
Vytýkací dopis
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Platový výměr
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Přijetí cizince do základní školy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Zástup
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
Zákoník práce
Ukončení pracovního poměru
Home office
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Plán dovolených
Pobyt v zahraničí dítěte

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě