Vstupní lékařská prohlídka

Vstupní lékařskou prohlídku absolvuje osoba před vznikem pracovního poměru, za určitých podmínek osoba před vznikem dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo za určitých podmínek zaměstnanec.

Související dokumenty

Pracovní situace

Periodická lékařská prohlídka
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Výběrový pohovor
Postup před vznikem pracovního poměru
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Co je to whistleblowing?
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Platový výměr
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vstupní prohlídky zaměstnanců
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)