Mimořádná lékařská prohlídka

Kdy a za jakých podmínek se provádí mimořádná lékařská prohlídka?

Související dokumenty

Pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Periodická lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Výběrový pohovor
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Postup před vznikem pracovního poměru
Co je to whistleblowing?
Založení a vznik pracovního poměru
Vytýkací dopis
Stávka
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Platový výměr
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Návštěva u lékaře

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)