Ověřování údajů uvedených v posudku o pracovní činnosti

Vydáno:

Při hledání nového zaměstnance budou zaměstnavatele nepochybně zajímat nejen informace o dosaženém vzdělání a praxi uchazeče, ale i další údaje – např. o způsobu, jakým plní své pracovní povinnosti. Za tímto účelem zaměstnavatel často vyžaduje reference. Tento pojem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), ani jiné právní předpisy nepoužívají, tedy ani neupravují a nevysvětlují. Jde zpravidla o neformální získávání jiných informací, než které sdělil sám uchazeč o zaměstnání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Osobní spis zaměstnance
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Dodatek ke smlouvě
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zveřejňování fotografií
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů