Dohled v zájmovém vzdělávání

V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko volného času, školní klub, školní družina), ale mohou to být i zletilí žáci nebo studenti (středisko volného času).

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Únikové cesty
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie

Poradna

Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Samostudium
Bezpečnost
Školní družina
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání