Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci - pedagogickém pracovníkovi?

Zřejmě každý zaměstnanec si někdy kladl otázku: Může tuto práci po mně zaměstnavatel požadovat? Cílem článku je zodpovědět některé časté dotazy pedagogických pracovníků směřující do této oblasti a vyvodit doporučení.

Jakou práci může požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci – pedagogickém pracovníkovi?
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě
Jsem učitel odborného výcviku na střední škole. Vím, že jiní kolegové suplují, a rád bych si také přivydělal tímto způsobem. Zástupce ředitele však říká, že mě nemůže poslat na učební praxi. Jaký je důvod?
Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že v pracovní smlouvě zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali druh práce „učitel odborného výcviku“. Pokud je tento předpoklad správný, pak skutečně platí, že zaměstnavatel může přidělovat zaměstnanci práci pouze v rámci odborného výcviku. Nemůže mu přidělovat práci v rámci jiných forem praktického vyučování (např. učební praxe nebo odborné praxe). Podmínkou přidělování práce v rámci učební praxe je změna stávající pracovní smlouvy, kterou by se rozšířil dříve sjednaný druh práce. Jinou možno

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Změna pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Co je to whistleblowing?
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Školský rejstřík
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Výběrový pohovor
Platový výměr
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Postavení těhotných žen v pracovním právu
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Střet zájmů
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě