Šablony mohou ZUŠky posunout kupředu

Vydáno: 4 minuty čtení

V posledních letech jsem na stránkách Speciálu pro ZUŠ publikoval několik textů o projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“, o vzdělávání pedagogů, o projektech z Šablon II v OP VVV nebo o výuce žáků z Ukrajiny na ZUŠ.

Šablony mohou ZUŠky posunout kupředu
Robert
Mimra
ředitel Portedo,o. p. s.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Kalendář
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Autoevaluace
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Začínající učitelé

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Granty
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
FKSP a Flexi passy
Finance
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání