Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Organizace odborné praxe - směrnice
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Ukončení školního roku
Začínající učitelé
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Mediální vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní družina a kritéria ČŠI

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Počet ZŘ/VUOV na odborném výcviku a výuka autoškoly
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Platnost zkoušky
DPČ
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Smlouva
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Odpovědnost za škodu při odborné praxi

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři