Návštěva lékaře

Vydáno: 5 minut čtení

U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.

Návštěva lékaře
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Druhy vyšetření
(

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Návštěva lékaře
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Vnitřní řád školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Práce přesčas
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Indispoziční volno
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Návštěva u lékaře
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Telefonické ověřování výše platu
Co je to whistleblowing?
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Pracovní náplň
Pracovnělékařské služby
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
FKSP a očkování
Prezenční porady

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci